$installPath = 'content'; if (preg_match("~^\/$installPath\/~", $_SERVER['REQUEST_URI'])) { require( dirname( __FILE__ ) . "/$installPath/wp-blog-header.php" ); exit; } Czy ksiądz postąpił słusznie?
image1 image2 image3

Czy ksiądz postąpił słusznie?

Medialny lincz. Rola dziennikarzy w kształtowaniu opinii publicznej. Związki polityki, biznesu i wymiaru sprawiedliwości. Słowem: rzeczywistość często przerasta fikcję. O tym była mowa podczas spotkania autorskiego w bibliotece w Kożuchowie, które odbyło się 10 grudnia.

Czytaj całość>>