$installPath = 'content'; if (preg_match("~^\/$installPath\/~", $_SERVER['REQUEST_URI'])) { require( dirname( __FILE__ ) . "/$installPath/wp-blog-header.php" ); exit; } Jak rozpętałem teologiczną burzę?
image1 image2 image3

Jak rozpętałem teologiczną burzę?

O spotkaniu autorskim, które odbyło się 15 października 2009 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Soli pisze Tygodnik Krąg.

Czytaj całość>>